Zrážka na pohľadávku

Životné minimum0€
Suma na povinného, ktorá sa nesmie zraziť (100% zo ž.m.)0€
Suma na manžela/ku povinného, ktorá sa nesmie zraziť (25% zo ž.m.)0€
Suma na vyživované dieťa povinného, ktorá sa nesmie zraziť (25% zo ž.m.)0€
Spolu sum ktorá sa nesmie zraziť povinnému0€
Zraziteľná čiastka0€
Zraziteľná čiastka zaokrúhlená na deliteľnú tromi0€
150% z.m.0€
Zvyšok čistej mzdy0€
Výška zrážky pri neprednostných pohľadávkach0€
Výška zrážky pri prednostných pohľadávkach0€