O spoločnosti

Bencont COLLECTION

  • Spoločnosť BENCONT COLLECTION, a.s. bola založená v roku 2014
  • Od augusta 2016 je BENCONT COLLECTION, a.s. držiteľom povolenia Národnej banky Slovenska na poskytovanie spotrebiteľských úverov  bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov
  • S účinnosťou od 9.8.2017 je BENCONT COLLECTION, a.s. univerzálnym právnym nástupcom spoločnosti PRO CIVITAS, s.r.o. - Viac informácií
  • Od roku 2018 je BENCONT COLLECTION, a.s. členom Asociácie slovenských inkasných spoločností
  • BENCONT COLLECTION, a.s. spolupracuje s najvýznamnejšími bankovými inštitúciami na Slovensku
  • BENCONT COLLECTION, a.s. má preukázateľné výsledky v oblasti odkupovania a manažmentu pohľadávok
  • BENCONT COLLECTION, a.s. je moderná spoločnosť vyznávajúca zásady transparentnosti, spoločenskej zodpovednosti, diskrétnosti a osobného prístupu